Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Bilgi Güvenliği Politikası

Yönetim Sistemlerinin müşteri memnuniyeti odaklı olduğuna inanan ICRON Yönetimi olarak,

 • Hizmet sunumunu hatasız yapmayı hedefleyerek düşük maliyet ile üstün bir kalite seviyesine ulaşmayı, faaliyet gösterdiğimiz bilişim sektöründe öncü ve lider kuruluş olmayı,
 • İç / Dış Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz ve ilgili diğer tüm 3. Taraf bağlamlarımız ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak zamanında, hızlı ve etkin çalışan bir sistem oluşturmayı,
 • Veri ve Bilgi Güvenliği yönetimi sistemini kurmayı, yürütmeyi, geliştirmeyi, performans kriterlerini ve süreç faaliyetlerini sürekli denetleyerek gerekli görülen iyileştirmeleri tespit etmeyi, faaliyetlerin mevzuat, standartlar ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine göre uygulanabilirlik şartlarını sağlamayı,
 • Sistemlerin kurulması ve çalışması için gerekli alt yapı, ekipman, makine, iş gücü, eğitim ve ilgili tüm kaynakları sağlamayı ve sürdürülebilir bir sistem alt yapısı oluşturmayı,
 • Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı ile tüm süreçlerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik ederek takım çalışmasını benimsetmeyi,
 • Mükemmeli hedefleyen bir tutumla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde tüm müşterilerimizin memnuniyetini artırmayı, memnuniyeti en üst düzeyde tutmayı, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında hizmet gerçekleştirmeyi, olumsuz maliyetleri azaltmayı,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki bilgi ve veri güvenliği risklerini belirlemeyi, sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,
 • Bilgi Güvenliği, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı kapsamında bünyemizde oluşabilecek kazalara ve uygunsuzluklara karşı riskleri tespit etmeyi, gerekli önlemeleri almayı ve yönetmeyi,
 • Sağlıklı, rahat, konforlu, ergonomik ve emniyetli bir çalışma ortamının, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğu bilincini tüm çalışanlarımıza kazandırmayı,
 • Sürdürülebilir büyüme ve yaşanabilir bir çevre için insan ve çevre dostu teknoloji ve ürünleri kullanmayı,
 • Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermeyi, sürekli gelişim için eğitimleri, kültürel ve sosyal faaliyetlerimizi artırmayı, tüm faaliyetlere tam katılım sağlamayı, bu etkinliklerin sağladığı faydalar konusunda toplumun her kesiminde yüksek farkındalık oluşturmayı ve tabana yayılmasını sağlamayı, bu yolla kurumsal kültürün oluşmasını sağlamayı,
 • Ulusal, uluslararası ve sektörel düzenlemelere, yasal ve ilgili mevzuat gereklerine, standartların beklentilerine, müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler ve 3. taraflar ile yapılan sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan gereksinimlere uyum sağlamayı,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında çalışanlara, müşterilere, ziyaretçilere, tedarikçilere, iş ortaklarına ve ilgili diğer 3. taraflara ait kişisel verilerin/bilgilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, muhafazası, korunması ve güvenli imhası konusunda tüm sorumlulukları karşılamayı,

Taahhüt ederiz.