Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Envanter Planlama

Günümüz tedarik zincirlerinde envanter, rekabet avantajı için önemli bir kaynak olabileceği gibi oldukça ciddi bir maliyete de sebebiyet verebilir.

Envanter yöneticileri için en büyük sorun, stok dışı kalmadan (kötü iş teslim performansı ve müşteri hizmetine sebep olur) envanter fazlasını (işletme sermayesinin bloke edilmesine ve maliyetlerin artmasına sebep olur) mümkün olan en düşük seviyeye azaltmak.

Müşteri talebi ve ürün tedarik kapasitelerinin tahmin edilemezliği ve kompleksliği düşünüldüğünde, maliyet ve risk tutarını minimum indirmek ve verimlilik, karlılık ve müşteri memnuniyetini maksimuma çıkarmak için etkili bir envanter yönetimi, üstün tedarik zinciri görünürlüğü ve envanter optimizasyonu gerektiren, oldukça zorlu bir görevdir.

Bu yetkinliklere sahip olmayan pek çok şirket, envanter yenileme kararlarını siparişler, tahminler ve müşteri hizmet seviyesi hedefleriyle uyumlu hale getirmekte zorlanıyorlar ve bu da şunlara sebep oluyor:

  • Envanter fazlası ve artan maliyetler.
  • Stok dışı kalmak ve üretim zorlukları ve gecikmeler sebebiyle düşen müşteri hizmet seviyesi.

Envanter maliyetleri ve müşteri hizmet seviyesi gereklilikleri arasında mükemmel bir denge sağlayabilmek için giderek artan sayıda şirket, envanter kararlarını optimize edebilecek akıllı çözümlere başvuruyor.

ICRON Envanter Planlama ile şirketiniz şunları başarabilir:

  • Müşteri hizmet seviyesini iyileştirirken envanter seviyesini düşüren (tek veya çok aşamalı) optimum envanter planları üretebilmek
  • Belirli bir zamanda neyi, nerede, ne zaman ve nasıl yenileyebileceğini bilmek ve en kesin şekilde tahmin edebilmek için envanter durumu üzerinde tam bir görünürlük ve kontrol sahibi olabilmek
  • Değişen pazar koşulları, müşteri talebindeki dalgalanmalar, şirket kuralları ve hedefleri ve tedarik zinciri kısıtlarını göz önünde bulundurarak anlık envanter planlarını hızlıca güncelleyebilmek
  • Farklı senaryoları kıyaslamak ve envanter kurallarını ayarlamak için için olası analizleri gerçekleştirebilmek
  • Envanter fazlasını, stok dışı kalma durumlarını ve maliyetleri azaltabilmek

ICRON Envanter Planlama ile şirketler, envanter optimizasyonunu başararak envanter yönetimini, tedarik zincirindeki olası maliyet ve risk olmaktan mükemmel hizmet ve gelir artışı için temel bir faktör olmaya dönüştürebilirler.

Müşteriler