Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Finansal ve Bütçe Planlama

Eskiden tedarik zinciri taktiksel bir fonksiyon olarak görülürdü. Fakat global ekonomi ve iş çevrelerinde yaşanan değişimler tedarik zincirinin stratejik önemini ortaya koydu. Şirketler artık gelir artışı, fazla ve eski stoklar, envanter hacmi, nakit akış süresi ve varlık kullanımına odaklanarak hazırlanan uzun dönem stratejik planlarla finansal büyümey, sürdürmeye uğraşıyorlar.

Rakiplerinin önünde kalmayı başaran şirketler, değişimlere yanıt verebilen tedarik zincirleri oluşturabilmiştir. Bu sayede, doğru zamanda doğru kaynak bulma kararları alınarak talep değişiklikleri proaktif olarak algılanabilmiş, stok envanteri düşürülebilmiş ve kapasite darboğazlarının önüne geçilmiştir.

ICRON’un algoritma tabanlı, ileri planlama ve çizelgeleme (APS) ve optimizasyon platformu, satış, üretim, satın alma ve dağıtım operasyonlarınız üzerinde tam bir görünürlük sahibi olmanızı ve uçtan uca tedarik zinciri ağınız boyunca optimum entegrasyon, iş birliği ve verimliliği geliştirmenizi sağlar.

ICRON, nakit akışı – kar marjı, talep karşılama – üretim maliyetleri, kapasite kullanımı – esneklik, şirket içi – dış kaynak kullanımlı şeklinde kıyaslamalar yaparak şirketlerin stratejik karar alma süreçlerine destek olur.

ICRON’un algoritma odaklı senaryo tabanlı ileri planlama ve optimizasyon platformu, belirsizlikler ve finansal sonuçlarla başa çıkabilecek şekilde donanımlı bir organizasyon için uzun dönemli planlar sunabilir.

Müşteriler