Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

ICRON Araştırmasına göre, şirketlerin sadece %50’si veri maliyetlerini ölçebiliyor

İstanbul, Turkey – 18 Nisan 2018 – Karar Alma Süreçleri ve Tedarik Zinciri Optimizasyonu alanında hizmet veren lider yazılım şirketi ICRON’un gerçekleştirdiği araştırmaya göre şirketlerin %50’si sahip oldukları verinin maliyetini ölçemiyor. Geçen hafta İstanbul’da düzenlenen IoT EurAsia 2018 etkinliğine katılan 165 üst düzey yöneticinin görüşlerini paylaştığı araştırma sonuçları, şirketlerin sadece yarısının veri toplama, temizleme, güncelleme, depolama ve erişim maliyetleri gibi veri maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplayabildiğini ortaya koyuyor. Bu oran hizmet sektöründe %43’e, üretim sektöründe ise %35ê kadar düşüyor.

Araştırma sonuçları ayrıca şirketler tarafından toplanan verinin sadece %68’inin güvenilir ve kaliteli olduğunu, geri kalan %32’nin ise güvenilirlik ve kalite açısından sorunlu olduğunu gösteriyor. Katılımcıların sadece %12’si şirketlerinin topladığı verinin %100’ünün güvenilir ve doğru olduğunu düşünüyor.

Şirket verilerinin maliyetlerinin bilmediğini kabul eden yöneticilerin sadece %62’si sahip oldukları verinin güvenilir ve kaliteli olduğunu söylüyor. Bu da veri maliyetlerinin %38’inin güvenilir ve kaliteli olmadığına inanılan verilerden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

ICRON CMO Alfred den Besten şunları söyledi: “ Araştırmamızın sonuçları oldukça dikkat çekici. Katılımcılar yüksek bir oranda veri maliyetlerini bilmediklerini ve sahip olunan verinin de güvenilir ve kaliteli olduğunu düşünmediklerini belirttiler. Bu bilgi pek çok şirketin, yararsız verilerin toplanması ve korunması için büyük paralar harcadığını ve bu güvenilir olmayan verilere dayanarak kararlar aldığını gösteriyor ki bu da şirketler için büyük bir risk oluşturuyor. Günümüz iş dünyasında başarılı olabilmek için şirketler, veri maliyetlerini çok iyi hesaplayabilmeli, verilerinin doğruluğunu iyileştirmeli ve bu veriyi optimum kararlar alabilmek için kullanmalıdırlar.

IoT EurAsia etkinliği kapsamında “Verinizi optimum kararlara anında dönüştürmek” başlığında konuşma yapan ICRON Kurucu Ortağı Ali Tamer Ünal ise şunları ekledi: “ Özellikle IoT teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, şirketler artık çok büyük bir veriye erişebiliyorlar ve bu veri şirket kararlarının temelini oluşturuyor. Pek çok yöneticinin veri maliyetleri üzerine bir hakimiyeti olmaması ve sahip oldukları veriye yeterince güven duymuyor oluşları, veri kullanımını iyileştirecek sistem ve çözümler için gerçek bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. ICRON’un ezber bozan, karar alma süreçlerinin optimizasyonunu sağlayan platformu tam olarak bunu yapıyor; şirketlerin veriyi, optimum planlar ve tahminleri otomatik olarak yapabilmek ve maliyetleri minimum indirirken karlılık ve performansı maksimuma çıkaracak optimum kararları alabilmek için kullanabilmelerini sağlıyor.

ICRON, araştırmanın tüm sonuçlarını önümüzdeki haftalarda duyuracak.

ICRON Hakkında

Tüm şirketlerin planlama ve tedarik zinciri sorunları birbirinden farklı, kompleks ve zorlayıcıdır fakat tüm problemler için tek ve basit bir çözüm var: ICRON. ICRON’un algoritmaya dayalı, ileri planlama ve çizelgeleme (APS) yazılım platformu, iş süreçleri boyunca tam entegrasyon ve optimizasyon ve bunun sonucunda da iyileştirilmiş operasyonel verimlilik, iş çevikliği ve karlılık sağlar. 1992’de kurulan ve dünyanın en büyük şirketlerinde elde edilen sonuçlarla başarısı kanıtlanan ICRON, organizasyonunuzun büyüklüğü veya kompleksliği fark etmeksizin şirketler için tam ve hızlı bir planlama optimizasyon çözümü sunabilecek güce ve esnekliğe sahiptir.

Şirketiniz sayısız tedarik zinciri ve planlama zorluğuyla karşılaşıyor olsa bile ICRON, eş zamanlı olarak pek çok planlama süreciyle başa çıkabilecek ve tüm bu ayrı süreçlerin hem kendi içlerinde hem de bütününde optimizasyonlarını sağlayabilecek kapasiteye sahiptir. Bu sayede alt optimizasyon ve birden fazla İleri Planlama & Çizelgeleme (APS) sistemi ihtiyacı ortadan kalkar. ICRON’un ölçeklenebilir platformu şirketinizin ihtiyaçlarına ve güncel pazar dinamiklerine %100 uyan bir çözüm sunar. Şirketiniz büyüyüp olgunlaştıkça giderek artan kompleks gereksinimlerini karşılayabilmek için ICRON, her seferinde daha fazla özellik sunarak yetkinliğini artırır. ICRON’un çığır açan İleri Planlama & Çizelgeleme (APS) optimizasyon yazılım platformu, tüm planlama ve tedarik zinciri sorunlarınız için ihtiyacınız olan tek çözüm olarak hizmet eder. ICRON, uçtan uca tedarik zinciri operasyonunu görselleştirme, senkronize etme ve optimum hale getirme becerileri ile şirketinizi güçlendirip dönüşümünü sağlar.

Daha fazla bilgi için:

Alfred den Besten CMO

Müşteriler