Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

İMPLEMENTASYON METODOLOJİSİ (IPLM)

ICRON ve ortakları İleri Planlama & Çizelgeleme implementasyon projelerinin başarısında temel rol alan prensiplere bağlı kalarak çalışırlar. Bu prensipler, ICRON Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi adı verilen bir metodoloji ile tanımlanır. Bu metodoloji ve prensipleri ICRON İmplementasyon Projeleri kapsamında görev alacak tüm ortaklar ve müşterilerle paylaşılmak zorundadır. Bu sayede, bu yönetim metodu ICRON Proje Yaşam Döngüsü boyunca bir kılavuz olarak kabul edilir.

Projeler belirli ve daha önceden tanımlanmış fazlar halinde tamamlanır.

Bu yaklaşım, bir sonraki faza geçmeden önce her fazda kapsamlı bir kontrol ve görünürlük sağlar. Her fazın sonunda, proje planı yeniden gözden geçirilir, gerekli görülmesi durumunda planlama değişiklikleri bir sonraki faza yansıtılır ve tüm proje kontrol altında ilerler ve tamamlanır. Bu fazlar analiz, modelleme, yinelemeli geliştirme, uygulama ve son kontrollerden oluşur.

AŞAMALI İMPLEMENTASYON

Fazlı yaklaşıma ek olarak ayrıca Kademeli İmplementasyon yaklaşımı da uygulanabilir. Sistemin parçalarının tasarlanma ve implementasyonun yinelemeli süreci yapılan değişikliklerin ciddi sonuçlar doğurması riskini azaltır ve en öncelikli Planlama alanlarının implementasyonlarını daha hızlı tamamlama fırsatı sağlar. Her kademenin sonunda proje yeniden gözden geçirilir ve bir sonraki kademenin kapsamı tanımlanır ve implementasyonu gerçekleştirilir. ICRON, IPLM metodolojisini kullanarak sözleşmeden 6 ay sonra başlayacak şekilde %100 bakım desteği sağlar.

Müşteriler