Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Bakım, Onarım ve Yenileme (MRO)

ZORLUKLAR

Hava-uzay, havacılık, toplu taşıma, telekomünikasyon, rafineriler, kimyasal, inşaat ve yarı iletken imalatı gibi büyük sermayeler gerektiren sektörler, kritik operasyonlar sırasında kullandıkları ekipmanların mevcut olmasına önemli ölçüde bağlıdırlar. Operasyonların durmasına neden olan ekipman arızaları önemli mali zararlara ve itibar kayıplarına yol açabilir. Söz konusu şirketler bu nedenle MRO operasyonlarının tedarikçilerinin her zaman hazır olmalarını talep ederler. Öyle ki özellikle büyük sermaye gerektiren sektörlerde satış sonrası hizmetler Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) için baskın bir rekabet faktörü haline gelmiştir. Yalnızca geniş bir MRO pazarının bulunması ve kâr marjlarının %40’lara ulaşabilmesi değil aynı zamanda da satış sonrası hizmetler sayesinde OEM şirketleri müşteri bağlılığı veya pazar büyümesi gibi stratejik hedeflerine ulaşabilmektedir.

MRO pazarı birbirine aykırı iki hedefe aynı anda ulaşılmasını gerektirir; hizmet seviyelerinin maksimize edilmesi ve maliyetlerin en aza indirilmesi. Bu nedenle tedarik zinciri uzmanlarının karşı karşıya oldukları son güçlük kritik işletme hedeflerine ulaşarak müşteri memnuniyetiyle hissedarların menfaatleri (işletme maliyetleri) arasında doğru dengeyi bulmaktır. Örneğin:

 • Kaynak ve iş gücü kullanımını optimize etme,
 • Karmaşık mağaza operasyonlarını koordinasyonunu sağlama,
 • Kritik ve pahalı yedek parçaların bulunması ve stok seviyelerini yönetme,
 • Talepteki ani artışlara hızla yanıt verme,
 • Değişen iş gereklilikleriyle operasyonel verimliliği aynı doğrultuya getirme.

YETKİNLİKLER

ICRON’un ileri planlama ve çizelgeleme (APS) platformunu kullanarak MRO sağlayıcıları, operasyonlarını optimize edebilir, maliyetleri en aza indirebilir, üretkenlik ve hizmet seviyelerini ise en üst noktaya çıkarabilirler.

MRO sağlayıcıları ICRON ile aşağıdaki yapabilirler:

 • Mağaza operasyonları ve kapasitesi üzerinde gerçek zamanlı görünürlük ve kontrol elde etmek.
 • Saniyeler içinde otomatik olarak optimum bakım planları ve programları oluşturmak ve bunları talep ve kapasite değişikliklerine uygun şekilde güncellemek ve ayarlamak.
 • Bakım planlarını teslimat tarihlerine göre optimize ederek teslimat performansını geliştirmek ve böylece müşteri memnuniyetini artırmak.
 • Dar boğazları proaktif olarak ortadan kaldırmak için olası senaryo analizleri gerçekleştirmek.
 • Kaynak ve envanter kullanımı, parça tedariği ve genel üretkenliği geliştirmek.
 • Onarım kayıp süresini ve işletme maliyetlerini azaltmak.

Müşteriler