Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Doğal Kaynaklar

ZORLUKLAR

Rekabetçi, sermaye ve işçilik açısından yoğun madencilik sektöründe üretimi maksimize edip maliyetleri azaltarak kârlılığa giden bir yol açmak üstün çaba gerektiren bir uğraştır.

Maden şirketleri arz ve talebi dengelemek için sürekli olarak çaba gösterirler ancak aşağıdaki nedenlerle mükemmel bir üretim uyumluluğu yakalamakta zorlanırlar:

  • Pazar koşullarının, emtia fiyatlarının, müşteri talebinin ve hammadde tedariğinin aşırı dalgalanması.
  • Sürekli artan işçilik, enerji, taşıma ve diğer işletme masraflarını sınırlandırma güçlüğü.
  • Madencilik sektöründeki doğal afetler, jeopolitik hareketler, endüstriyel anlaşmazlıklar, hammaddeler, sıkıntılar ve üretim arızaları nedeniyle meydana gelen kesintilerin sıklığından kaynaklanan sürekli risk unsuru.
  • Genellikle bir madencilik şirketindeki çeşitli kurum içi işletme birimleri ve dış sağlayıcılar ve partnerlerden oluşan madencilik tedarik zincirindeki boğucu karmaşıklık. Bu birimler genellikle silolarda faaliyet gösterir ve tedarik zinciri idarecilerinin tedarik zincirlerindeki bütün üretim, taşıma, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerini tam ve net bir şekilde görebilmelerini neredeyse imkansız kılar.

YETKİNLİKLER

Bu önemli güçlüklerin altından kalkmak ve daha yüksek üretkenlik, maliyet etkinliği ve daha iyi müşteri hizmetleri sağlayabilmek için madencilik şirketleri uçtan uca tedarik zincirlerinde yer alan bütün bileşenleri entegre, otomatize ve optimize etmelidir.

ICRON’un algoritma tabanlı ileri planlama ve çizelgeleme (APS) çözümüyle madencilik şirketleri aşağıdakileri elde eder:

  • Gerçek zamanlı faaliyetler ve madenden limana bütün tedarik zinciri ağları üzerinde görünürlük.
  • Madendeki veya pazardaki kesintiler veya değişen koşullara yanıt verebilmek için üretim planlarını hızla değiştirme esnekliği.
  • Dar boğazları belirlemek ve uzun vadeli stratejik planlar yapmak için olası senaryo analizleri yapabilme.

ICRON, madencilik şirketlerinin optimum arz ve talep uyumu, varlık kullanımı ve envanter ve maliyet yönetimi sağlayabilmeleri için planlama, kaynaklandırma, üretim ve dağıtım süreçlerini optimize etmelerine olanak tanır.

Müşteriler