Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Güvenlik

ZORLUKLAR

Modern dünyamızdaki sürekli ve yaygın terör, siber saldırı ve silahlı saldırı tehdidi nedeniyle günümüzde güvenlik pek çok kurum ve birey için hiç olmadığı kadar yüksek bir öncelik kazandı. Artan güvenlik hizmetleri talebi sektörün genişlemesini sağlamakta ancak pek çok güçlükle karşı karşıya olan güvenlik hizmeti sağlayıcılarını baskı altına almaktadır. Bu güçlükler arasında aşağıdakiler bulunur:

 • Yeni iş alma ve mevcut sözleşmeleri koruma yarışında artan rekabet.
 • Artan işçilik, fazla mesai ve diğer işletme maliyetleri ile hizmetlerdeki rekabetçi fiyatlandırma nedeniyle kâr marjlarının düşmesi.
 • Yüksek personel değişim hızı ve güvenlik işletmesi yürütmek için farklı becerilere sahip çok çeşitli uzmanlara sahip olma gerekliliği.
 • Müşterilerin giderek daha sofistike bir hal alan hizmet beklentileri.
 • Acil durumlara, kesintilere, program değişikliklerine ve kapsamadaki eksikliklere hızla ve etkin bir şekilde yanıt verebilme.
 • İşçilik maliyetlerini azaltan ve müşteri hizmetlerini iyileştiren optimum ekip ve vardiya programları oluşturma güçlüğü.

YETKİNLİKLER

Müşterilerini güvende, işleriniyse sürdürülebilir tutmak için güvenlik şirketlerinin kaynak planlama ve yönetimlerini optimize etmeleri gerekir.

ICRON’un ileri planlama ve çizelgeleme (APS) çözümü güvenlik sağlayıcılara kaynak kullanımını maksimize eden ve maliyetleri en aza indiren otomatik, entegre bir planlama platformu sağlar.

Güvenlik firmaları ICRON ile aşağıdakileri yapabilir:

 • Kaynakları, özel müşteri gerekliliklerini, çalışan tercih ve becerilerini, işletme kurallarını, sektördeki düzenlemeleri ve diğer kısıtlamalarını hesaba katarak kaynakları optimum şekilde dağıtan programlar oluşturmak.
 • Güvenlik personelinin konumunu ve performansını izlemek ve bölgedeki güvenlik durumunu takip etmek için işletim ağının tamamında en güncel görünürlüğe sahip olmak.
 • Programları acil durumlar, kesintiler ve alandaki durum değişikliklerine göre dinamik olarak güncellemek.
 • Optimum uzun vadeli stratejik planları belirlemek için olası senaryo analizleri yapmak.
 • Kaynak kullanımını maksimize ederek ve çalışanların fazla mesai sürelerini azaltarak işletme maliyetlerini düşürmek.
 • Sahadaki güvenlik personeliyle sürekli ve gerçek zamanlı iletişim halinde olmak.
 • Becerilerini, tercihlerini ve müsait olma durumlarını temel alarak doğru işlere doğru çalışanları atayarak çalışan memnuniyetini artırmak.

Müşteriler