Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

HAVACILIK

ZORLUKLAR

Havacılık sektörü geçtiğimiz son birkaç on yılda küresel ekonomik büyüme, gelişen teknoloji ve bağlantı ve düşük maliyetli taşıyıcıların (LLC’lerin) yükselişe geçmesiyle inanılmaz bir hızla büyüdü. Pazardaki rekabetin artması, hava yolları şirketlerini Arz edilen Koltuk Kilometre başı Maliyet’ini (CASK) düşürmek için yeni yollar bulmak zorunda bıraktı. Gelecek 20 yılda hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının bugünkü rakamların iki katına çıkarak 2035 yılına kadar önemli ölçüde artması ve 7.2 milyara ulaşması, uçuş sayısının da buna uygun şekilde artması bekleniyor.

Talepteki bu artış hava yolu ve hava limanı operatörleri için gelir potansiyeli açısından muhteşem fırsatlar anlamına gelirken yönetim kapasitesi ve maliyetler söz konusu olduğunda ise önemli güçlükleri beraberinde getiriyor. Öyle ki hava yolları ve hava limanları sürekli artan yolcu, bagaj ve nakliye sayısını verimli, güvenli ve uygun maliyetli bir biçimde yönetmekte güçlük çekiyorlar. Bu dinamik ve rekabetçi pazarda başarılı olmak için şirketlerin sürekli olarak operasyonel mükemmelliği yakalamaları ve bir yandan müşteri deneyimini iyileştirirken diğer yandan kârı artırmaları ve maliyetleri en aza indirmeleri gerekiyor.

YETKİNLİKLER

Hava yolu ve hava limanı operatörleri için etkin planlama ve programlama, karmaşık kapasite ve maliyet sorunlarıyla başa çıkmak ve optimum performansı ve kârlılığı sağlamak için kilit unsurlardan birini teşkil ediyor.

Aşağıdaki amaçlarla ICRON’un ileri planlama ve çizelgeleme (APS) ve optimizasyon yazılımını kullanan hava yolu ve hava limanı sayısı gün geçtikçe artıyor:

  • Entegre, otomatik planlama ve programlamaya olanak tanımak.
  • Operasyonları üzerinde görünürlük ve kontrol sağlamak.
  • Operasyonel verimliliği ve kaynak kullanımını optimize etmek.
  • Maliyetleri azaltmak, müşteri memnuniyetini ve kâr marjlarını artırmak.

ICRON ile havacılık şirketleri aşağıdakileri içeren çeşitli alanlarda büyük iyileştirmeler sağlayarak işletmelerini baştan aşağı dönüştürebilirler:

  • Uçuş Operasyonları

ICRON, hava yolu operatörlerine maliyetleri ve arıza sürelerini azaltmak ve verimliliği ve kârlılığı artırmak için filo atama, kuyruk atama, personel planlama ve kadro seçimini ve uçuş planlama süreçlerini optimize etme olanağı sağlar.

  • Stratejik Planlama

ICRON, hava yolu operatörlerinin en uygun uzun vadeli planları ve programları oluşturabilmeleri için stratejik filo planlama, artı değer analizi, ağ analizi ve olası senaryo analizi yapabilme becerisi kazandırır.

  • Yer Hizmetleri Planlaması

ICRON, hava yolu ve hava limanı operatörlerinin iş gücü ve malzeme kullanımı, geçit atama ve ikram hizmetleri dahil olmak üzere çok sayıda alanda yer hizmetlerinin verimliliğini önemli ölçüde artırmalarına olanak tanır.

Müşteriler