Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

İmalat

İmalat sektöründe daha rekabetçi, karmaşık ve müşteri odaklı gereklilikler ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde üretim olanaklarının artması ve pazardaki çeşitli ve dinamik beklentiler nedeniyle üreticiler üzerinde hem hız hem de çeşitlilik baskısı oluşturmaktadır. Müşteriler, çok çeşitli seçeneklerin bulunduğu daha yenilikçi ürünler aramakta ve bunları daha önce olmadığı kadar hızlı istemektedir. İmalat sektörüne daha kısa üretim ömrü çevrimleri, bireyselleştirilmiş çalışmaya yönelik pazar talebi ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik mali baskı yön vermektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için senaryo analizini ve optimizasyonu destekleyen bir algoritma tabanlı karar destek sistemi gerekir.

Üretkenliği, kârlılığı ve pazar büyümesini muhafaza edebilmek için imalatçılar aşağıdaki elde edecek yöntemler aramaktadır:

  • Küresel tedarik zinciri ağlarındaki bütün varlıklarının planlama ve kullanımını optimize etmek.
  • Geçerli ve tahmini talebi doğru bir şekilde ölçmek ve bunu malzeme tedariki, üretim kapasitesi ve envanter seviyeleriyle aynı hizaya getirmek.
  • Arz ve talep dalgalanmasına hızlı ve etkin bir biçimde yanıt vermek.
  • Kaynakların ve envanterin optimizasyonu aracılığıyla daha yüksek verimlilik sağlamak ve böylece müşteri hizmetleri seviyelerini artırmak ve işletme maliyetlerini azaltmak.

ICRON’un ileri planlama ve çizelgeleme (APS) çözümüyle imalatçılaruçtan uca tedarik zinciri planlamalarını ve operasyonlarını entegre ve optimize edebilirler ve sağlam ve sürdürülebilir bir işletme büyümesi sağlayabilirler.

Müşteriler