Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Kağıt Hamuru, Kağıt & Paketleme

ZORLUKLAR

Kağıt Hamuru, Kağıt ve Ambalaj üreticileri, üretim süreçlerinin ve tedarik zincirlerinin daha karmaşık bir hale gelmekte olduğu bu süreçte maliyetleri azaltma konusunda yoğun bir baskıyla karşı karşıyadır. Sektör, yalnızca birkaç ham madde kullanılarak üretilen çok sayıda son ürünün oluşturduğu farklı bir akışa sahiptir. Kağıt üretimi, özel yüksek teknoloji ürünü ekipmanların gerektiği ve yüksek otomasyon seviyelerinin şart olduğu, teknik açıdan karmaşık bir iş olduğu için bu sektör girişin çok zor olduğu ve birkaç büyük şirketin egemen olduğu bir alandır.

Dünya genelinde yılda yaklaşık 400 milyon ton kağıt üretilir ve kağıda olan talep artan nüfusla birlikte artmaktadır. Tedarik kaynaklarının çevresel sonuçlarının yanı sıra kağıt üretimi elektrik, ısı ve buhar olarak yoğun bir enerji tüketimi gerektirir. Bu da gerek operasyonel maliyeler gerekse çevresel düzenlemeler açısından faaliyetlerdeki verimliliğin artırılmasına yönelik artan bir baskıyı beraberinde getirmektedir.

Üreticiler değişken taleplerle karşı karşıyadır ve beklenmedik üretim gereksinimleri ve yüksek stok seviyelerinin neden olduğu maliyetlerle başa çıkmalıdır. Kağıt sektöründeki arz ve talep dengesi ve kesintisiz üretim akışı hem taktiksel aylık satışlar hem de operasyon planlaması döngüleri ve günlük operasyonel planlama ve çizelgeleme aktiviteleri açısından büyük tedarik zinciri güçlükleri oluşturmaktadır.

YETKİNLİKLER

Tedarik zinciri planlaması ve optimizasyonu rekabet farkı yaratan kilit bir unsurdur ve liderleri diğerlerinden ayırmaktadır.

ICRON Kağıt Hamuru, Kağıt ve Ambalaj tedarik zincirindeki planlama sorunlarını her yönüyle ele alan akıllı ve gelişmiş çözümler sunar. ICRON çözümü varlıklarınızdan maksimum getiriyi elde etmenize, operasyonel performansı optimize etmenize ve arz ve talepteki beklenmedik değişimlere en hızlı şekilde yanıt verebilmenize olanak tanır.

ICRON, aşağıdakileri sağlayan optimum planların oluşturulmasına ve uygulanmasına yardımcı olur:

  • alt veya yan ürünleri idare edebilen ve çok sayıda ürün olasılığını hesaba katabilen planlar oluşturmak.
  • hazırlık kayıplarını minimize etmek, kapasite kullanımını ve zamanında teslim performansını artırmak.
  • maliyetleri ve hizmet seviyesi hedeflerini temel alarak stok seviyelerini arzu edilen seviyelerde tutmak.
  • aciliyet ve kârlılığı temel alarak talebi önceliklendirmek ve genel kâr marjını artırmak.
  • satış, üretim ve satın alma dahil olmak üzere çeşitli departmanlar arasında daha iyi iş birliği sağlamak.
  • enerji gereksinimlerine ve üretim programlarına odaklanmak ve optimum enerji kullanımı ve üretim planı sunarak enerji maliyetlerini minimize etmek.

Müşteriler