Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Yiyecek & İçecek

Gıda Malzemeleri ve Yiyecek ve İçecek şirketleri zorlu bir dönemden geçmektedir. Yeni tarım politikaları, hızla gelişen teknoloji, perakendeciliğin organize edilme şeklindeki köklü değişiklikler ve müşteri zevklerindeki ve harcama alışkanlıklarındaki değişiklikler işletmenin nasıl yürütülmesi gerektiği üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir. Bu hızlı yiyecek ve içecek pazarında marjlar düşük olabilir. Raf alanı mücadelesindeki rekabet yoğun olabilir. İstikrarlı bir şekilde pazara giren yeni tat ve ürün çeşitleriyle markalar ve stok bulundurma birimlerinin (SKU) sayısı artmaktadır. Dönemsellik bu pazarda gerek talebin ön görülmesi gerekse üretimin planlanması açısından devasa bir etkiye sahip olabilmektedir. Yiyecek üretimi sıklıkla taze paket ve donmuş ürünler arasındaki değişimden etkilenir. Kapasite kısıtlamaları ve kalite gereksinimleri de üretimi etkiler. Aynı zamanda taşıma maliyetleri de enflasyondan daha hızlı artış gösterebilir. Tüm bunlar düşünüldüğünde bu alanda faaliyet gösteren kurumlar için tedarik zincirinin dönüştürülmesi kilit önem taşıyan bir odak noktasıdır.

SORUNLAR

Zaman sınırlaması olmasa gıda ürünleri üretimi kolaylıkla yönetilebilirdi. Ne yazık ki değişken müşteri gereksinimleri, kısa sipariş süreleri, malzemelerin raf ömürlerinin kısa olması, fazla üretimin depolanma imkanının sınırlı olması ve diğer kapasite kısıtlamaları üretimi verimli, çevik ve tepkisel olmak zorunda bırakmaktadır.

Esnek olmayan kapasiteler, ürün ve ambalaj çeşitliliğindeki artış ve daha kısa hazırlık sürelerinin bir araya gelmesi gıda üretim firmalarında planlama ve programlama fonksiyonlarına ilişkin büyük beklentilere yol açmaktadır. Satın Alma, Üretim, Pazarlama ve Satış fonksiyonlarının her birinde belirli düzeyde optimum planlama elde edilebilir. Ancak entegre planlama açısından bu genellikle optimum olmayan bir çözümdür.

ÇÖZÜM

ICRON’un İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS) çözümü ile fonksiyonlarınız arasında planlamayı geliştirebilirsiniz. ICRON, gıda endüstrisindeki değişikliklere uyum sağlanmasına olanak tanıyan planlama ve çizelgeleme işlevlerini destekleyen araçlar ve matematiksel modeller geliştirmektedir.

ICRON çözümleri üretimi daha seri bir hale getirerek yeni ürünler ve talep değişikliklerine uygun şekilde üretim hatlarının hızla değiştirilebilmesine ve sistemlerin hızla dönüştürülebilmesine olanak tanır.

ICRON’un sağladığı olası senaryo özelliği, şirketlerin kapasiteyi artırması, daha çok satış yapması, yeni ürünler sunması durumunda ne olacağına dair gelecek stratejilerini araştırmalarına ve planlama görevlilerinin arıza, malzeme sıkıntısı, dönemsel değişiklikler gibi son dakika değişikliklerini günlük olarak görebilmesine yardımcı olabilir. ICRON çözümleri şirketlerin günümüzde en çok ihtiyaç duyduğu uçtan uca tedarik zinciri görünürlüğünü elde etmesini sağlar.

DEĞER

ICRON hızlı, kullanıcı dostu, esnek ve her anlamda tedarik zincirinizin olanaklarını artırmaya yönelik gelişmiş bir planlama çözümü sunar. Şirketlerin ticari gerçeklere seri şekilde yanıt vermesine ve istediğiniz sonuçları elde etmenize olanak tanır. ICRON, karar mercilerine potansiyel gelişim alanlarının tanımlanabilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için bütün tedarik ağına genel bakış sunan bir genel tedarik zinciri kontrolü ve görünürlüğü sunar. Bunun yanı sıra aşağıdakilere benzer finansal faydalar sağlar:

Planlama döngüsünde %70-90 kısalma (entegrasyon ve süreç otomasyonu); Tahmin doğruluğunda %15-30 artış (iş birliği ve tahmin); Fazla envanterde %10-20 azalma (gelişmiş tahmin); Stok tükenmesinde %25-30 azalma (üstün müşteri hizmetleri); müşteri beklentisinin karşılanmasında %30-50 iyileşme.

Gelişmiş, online planlama ve çizelgeleme araçlarıyla yiyecek üretim şirketleri aşağıdaki pek çok faydayı sağlayabilir:

  • Daha kısa hazırlık süreleri.
  • Darboğazların elimine edilmesi sayesinde daha yüksek verimlilik.
  • Daha iyi kapasite ve kaynak kullanımı.
  • İşletme maliyetlerinde ve sermaye harcamalarında azalma.
  • Atık ve gereksiz raf ürünü ve malzemelerinde azalma.
  • Üretimi, hazırlık süreleri ve alan hazırlığı gereksinimleri etrafında optimum düzeyde planlayarak verimliliğin artırılması.

Bu ve benzeri faydalar genellikle gelirin ve marjların artmasını sağlar ve bazı durumlarda rakamlardaki artış %10’u aşabilir.

ICRON, KENDİSİNİ YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜ İÇİN BENZERSİZ BİR ÇÖZÜM HALİNE GETİREN BAZI ÖZELLİKLERE SAHİPTİR

  • %100 Uyum: CRON, geçerli işletme süreçleri etrafında modellenen inanılmaz derecede esnek bir çözümdür. ICRON, temel sürece dokunmadan her türlü şirket ortamına uyum sağlayabilir ve böylece şirketler rekabet avantajı sağlayabilir ve bunu muhafaza edebilirler.
  • Birleştirilmiş Uzun Vadeli Kapasite Planlama ve Çizelgeleme: ICRON; Uzun Vadeli Planlama, Orta Vadeli Kapasite Planlama ve Kısa Vadeli Çizelgeleme ve Optimizasyon arasında akıllı bir etkileşime olanak tanıyan entegre bir çözüm sağlar. Şirket, tek bir platformla stratejik, operasyonel ve taktiksel bir düzeyde otomatik planlama yapabilir.
  • Dağıtılmış Planlama: ICRON, farklı düzeylerdeki planlama sorumlularının tek bir planlama ortamında aynı anda çalışmalarına olanak tanıyan dağıtılmış bir planlama modeli kullanır. Planlama sorumluları, planlama süreci hakkında bilgi sağlayabilir ve aşağıdan yukarıya tasarlanan planlar paylaşılan platforma entegre edilebilir. Arzu edilirse yeni güncellenmiş ve entegre planlama neredeyse bütün plan konumlarına anında dağıtılabilir.
  • Gerçek Zamanlı Senaryo Planlama: ICRON, planlama sorumlularının otomatik optimizasyon planları hazırlamalarına ve bunlar üzerinde “olası” senaryolar canlandırmalarına olanak tanır. Senaryolar bir plan tahtası üzerine sürüklenip bırakılarak kullanıcı dostu bir arayüzde hazırlanabilir. Birkaç saniye içinde yeni senaryolar oluşturulabilir ve plan tahtasında gösterilebilir.

Müşteriler