Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Yüksek Teknoloji & Elektronik

ZORLUKLAR

Tüketicilerin sürekli yeni, daha sofistike ve son teknoloji ürünlere istek duymaları nedeniyle hız ve sürekli değişim, yüksek teknoloji ve elektronik sektörünün karakteristik birer özelliği haline gelmiştir.

Bu hızlı ve talep odaklı pazarda ürün kullanım ömürleri kısa, kâr marjları düşük ve tedarik zincirleri karmaşık, müşteri odaklı, çok kanallı ve küreseldir. Ürünler genellikle tasarlanır, üretilir, bir araya getirilir ve farklı ülkelerde dağıtılır. Müşteri odaklı ve dinamik ürün yapılandırmalarına bağlı üretim faaliyetleri çeşitli kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerin koordine edilmesini gerektirir. Malzeme tedariğindeki uzun satın alma süreçleri, belirsiz müşteri talebi ve çok daha kısa tepki süresi beklentileri satış, pazarlama ve operasyonel karar birimleri arasında en üst düzey iş birliğinin sağlanmasını gerektirir.

İnovasyonun gerisinde kalmamak, zorlu ve değişken müşteri taleplerini karşılamak ve yoğun rekabet ve fiyat erozyonu ortamında sektörde kârlı kalabilmek için yüksek teknoloji ve elektronik ürün üreticilerinin tedarik zincirlerindeki iş birliğini, çevikliği ve verimliliği güçlendirmeleri gerekir.

YETKİNLİKLER

Küresel tasarım, üretim ve dağıtım ağlarında uyum, çeviklik ve optimizasyon sağlamak ve müşterilere sorunsuz ve tatmin edici bir deneyim sunmak için her geçen gün daha fazla yüksek teknoloji ve elektronik ürün üreticisi otomasyonlu, ileri planlama ve çizelgeleme (APS) çözümleri kullanımına yönelmektedir.

ICRON’un APS platformu uçtan uca, çok kanallı tedarik zincirleri üzerinde görünürlük ve kontrol sağladığı ve aşağıdakilere imkan tanıdığı için yüksek teknoloji ve elektronik şirketleri arasında önde çıkan bir seçenektir:

  • ticari hedefleri, satış tahminlerini, kapasiteyi, envanteri ve kısıtlamaları hesaba katarak küresel üretim faaliyetlerini senkronize eden optimum üretim, malzeme satın alma ve dağıtım planları oluşturmak.
  • güncellenen satış tahminleri, gerçekleşen satışlar, malzeme eksiklikleri, üretim kesintileri ve talepteki dalgalanmaları baz alarak planları dinamik bir biçimde revize etmek.
  • arz ve talebi daha etkin bir şekilde dengeleyebilmek için tahmin doğruluğunu ve üretim karışımını iyileştirmek.
  • planlama döngüsü sürelerini kısaltmak ve genel üretim, taşıma ve lojistik maliyetlerini azaltmak.
  • bir yandan hizmet seviyesi hedeflerini tuttururken diğer yandan stok tükenmesini ortadan kaldırarak ve fazla envanter sorununu minimize ederek çok katmanlı envanter planlamasını iyileştirmek.
  • çeşitli arz ve talep beklentileri altında olası en iyi taktiksel planları belirlemek için senaryo bazlı analizler yapmak.

Müşteriler