Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Kamu Hizmet Kuruluşları

ZORLUKLAR

Rekabet baskıları, düzenleme girişimleri ve teknolojik gelişmeler su, elektrik ve benzin gibi doğal kaynakları üretme, yönetme ve dağıtma şeklimizi değiştirdiği için şebeke sektörü çok büyük bir dönüşüm sürecinin içine girmiştir.

Bu zorlu sektör ortamında ayakta kalabilmek ve hızla yükselen işçilik ve ekipman maliyetleri ile zayıf talep (daha yüksek enerji verimliliği nedeniyle) ve dalgalanan emtia fiyatları karşısında kârlılığı muhafaza edebilmek için şebeke hizmeti sağlayıcıların sürekli olarak operasyonel verimliliği, hizmet teslimatını ve maliyet kontrolünü yenilemeleri ve geliştirmeleri gerekir.Bu zorlu sektör ortamında ayakta kalabilmek ve hızla yükselen işçilik ve ekipman maliyetleri ile zayıf talep (daha yüksek enerji verimliliği nedeniyle) ve dalgalanan emtia fiyatları karşısında kârlılığı muhafaza edebilmek için şebeke hizmeti sağlayıcıların sürekli olarak operasyonel verimliliği, hizmet teslimatını ve maliyet kontrolünü yenilemeleri ve geliştirmeleri gerekir.

YETKİNLİKLER

Planlama, üretim ve teslimat süreçlerini optimize etmek ve üretkenliği ve kârlılığı artırmak için otomatik, ileri planlama ve çizelgeleme (APS) yazılım çözümlerine baş vuran şebeke hizmeti sağlayıcısı sayısı giderek artmaktadır.

ICRON’un APS platformunu kullanarak şebeke hizmeti şirketleri aşağıdakileri yapabilirler:

  • Daha güçlü stratejik, taktiksel ve operasyonel planlamayı ve karar vermeyi desteklemek için bütün işletme ağı üzerinde gerçek zamanlı görünürlük sağlamak.
  • Operasyonel süreçleri ve kaynak kullanımını optimize eden programlar oluşturmak.
  • Programları otomatik olarak ayarlamak ve güncellemek ve talep dalgalanmaları veya sahadaki kesintiler ve değişen koşullar nedeniyle kaynakları yeniden optimum şekilde atamak.
  • Talebi tahmin etmek, ekipman bakımı programlamak ve uzun vadeli stratejik planları belirlemek için olası senaryo analizleri yapmak.
  • Sahadaki çalışanlarla sürekli iletişim ve koordinasyon içinde olmak.
  • Becerileri ve tercihlerini temel alarak doğru işlere doğru çalışanları atamak ve böylece çalışan memnuniyetini artırmak ve her zaman gerekli ekipman ve kaynaklara erişimleri olmalarını sağlamak.
  • Hızlı yanıt vermek, profesyonel bir hizmet sunmak ve müşteri memnuniyeti ve bağlılığı sağlamak için müşteri merkezli bir planlama yapmak.

Müşteriler