Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Limanlar & Terminaller

ZORLUKLAR

Deniz taşımacılığı sektörü, uluslararası ticaretin ve küreselleşmenin ana yoludur. Dünyadaki toplam ticaret hacminin yaklaşık %90’ı gemilerle dünyanın farklı yerlerindeki limanlara ve terminallere gönderilir.

Bu nedenle uluslararası taşımacılık sektöründeki fırsatlar küresel ekonomideki dalgalanmalarla birlikte artar veya azalır. Son yıllarda Çin’in ekonomik büyümesindeki ve ticaret seviyesindeki ciddi yavaşlama taşımacılık sektörünün sorunlu bir döneme girmesine neden oldu.

Pazardaki talebin azalması gemi sayısında ve liman kapasitesinde fazlalığa yol açarak navlun ücretlerinin düşmesine, işletme kayıplarıyla karşı karşıya kalınmasına ve taşımacılık ve liman işletmeleri arasındaki rekabetin yoğunlaşmasına yol açtı.

Bu son derece değişken ve rekabetçi sektörde ticari kapasiteyi koruyabilmek için limanların ve terminallerin bir takım önlemler alması gerekiyor. Bu önlemler arasında şunlar bulunuyor:

  • Taslak, ekipman ve altyapı kapasitesini optimize etmek.
  • Kargo verimini, varlık ve iş gücü kullanımını ve güvenlik performansını maksimize etmek.
  • Kesinti ve gecikmelerin etkilerini minimize etmek.
  • Daha yüksek hizmet seviyeleri sağlayarak ve taşımacılık kanallarındaki maliyetleri azaltarak işletme mükemmelliği sağlamak ve daha düşük işletme maliyetleriyle paydaşlara daha yüksek kâr marjları sunmak.

YETKİNLİKLER

ICRON’un ileri planlama ve çizelgeleme (APS) yazılımı, liman ve terminal operatörlerine aşağıdaki imkanları sunan akıllı ve entegre bir planlama optimizasyon platformu sunuyor:

  • Liman ve terminallerinin benzersiz işletme süreçleri ve kısıtlamalarını hesaba katan, verimliliği, rıhtım ve tersane kullanımını ve müşteri hizmetlerini güçlendiren ve geri kazanım sürelerini ve işletme maliyetlerini azaltan optimum planları otomatik olarak oluşturma becerisi.
  • Kötü hava koşulları, gemi tahmini varış sürelerindeki değişiklikler veya planlanmamış bakım gibi olaylar karşısında planlarını hızla ayarlama esnekliği.
  • Talepteki dalgalanmalar veya işçi ya da çevresel düzenlemelerdeki değişiklikler gibi gelecekte karşılaşılabilecek olayların etkilerini ölçmek için olası senaryo analizleri gerçekleştirerek birden çok stratejik planlama dönemini görebilme imkanı.

Müşteriler