Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Toplu Taşıma

ZORLUKLAR

Toplu taşıma sektörü, sürekli artan yolcu sayısının ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve IoT sensörleri izleme performansı, enerji üreten metro istasyonu zeminleri ve otomatik ve elektrikli otobüsler gibi en son teknolojik yeniliklere ayak uydurabilmak için sürekli değişim halinde olmak zorundadır. Bu alanda faaliyet gösteren şirketler için altyapı ve teknolojiye yapılan yatırımların sürekli olması sürdürülebilir ve kârlı bir işletme modelini muhafaza etmek açısından kilit önem arz eder.

İleri planlama ve çizelgeleme (APS) yazılımı, her geçen gün daha fazla toplu taşıma hizmeti sağlayıcısı tarafından yatırım yapılan bir teknolojidir. Her toplu taşıma ağı, kendisine has bir karmaşık ve zorlu planlama sorununa sahiptir. Basitçe ifade etmek gerekirse geleneksel, manuel planlama ve programlama yöntemleri sektördeki şirketlerin makul ve esnek programlar oluşturmaları için yeterli değildir.

YETKİNLİKLER

ICRON’un APS çözümü, toplu taşıma operatörlerinin aşağıdakileri yapabilmelerine olanak tanıyarak hem müşteri ve çalışan memnuniyetini artırmalarını hem de operasyonel ve maliyet etkinliği iyileştirmelerine imkân verir:

  • Personel ve işletme malzemesi mevcudiyetini ve kısıtlamalarını göz önünde bulunduran optimum, talep odaklı zaman çizelgeleri oluşturmak.
  • Kaynak kullanımını optimize eden bakım ve onarım programları hazırlamak.
  • Çalışanların bireysel tercihlerini ve uzmanlıklarını içeren ekipler kurmak.
  • Daha iyi stratejik, taktiksel ve operasyonel karar vermeyi desteklemek için bütün işletme ağı üzerinde gerçek zamanlı görünürlük ve kontrol sağlamak.
  • Maliyetleri ve gecikmeleri en aza indirmek için hizmet kesintilerini etkin bir biçimde yönetmek.

Müşteriler