Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Ağ Planlama

Tedarik zinciri ağı planlama, tedarikçiler ve kapasiteleri, satın alma maliyetleri, nakliye masrafları, farklı tesislerdeki üretim yetkinlikleri ve mali verilerle ilgili uzun dönem planlarla birlikte global bir ağ içerisindeki toplam talep karşılaması gibi çeşitli tedarik zinciri ögeleri arasında denge kuracak kompleks hesaplamaları içerir.

Satın alma, üretim, dağıtım ve nakliye kararları, entegre bir yaklaşım ile değerlendirilmelidir. Öyle ki farklı arz-talep senaryoları altında alternatif kararlar, tek bir global model tarafından simüle edilebilmelidir.

ICRON’un ileri planlama ve çizelgeleme (APS) platformu, zengin ve sağlam bir tedarik zinciri modelleme ve optimizasyon ortamı sağlayarak şirketinizin şunları başarabilmesini sağlar:

  • Zayıf olunan alanları tespit etmek için tedarikçiden müşteriye doğru olan ağı derinlemesine görselleştirmek ve analiz edebilmek ve daha sonra maliyetleri minimuma indirirken karlılığı maksimuma çıkaracak tedarik zinciri ağı için optimum tasarımı belirleyebilmek
  • Tüm tedarik zinciri için birden çok amaç ve detaylı kısıtlarla başa çıkabilecek ve hızlı, en üst düzey optimizasyon tekniklerini kullanabilmek
  • Kaynak dağılımını, malzeme kullanımını ve envanter seviyesini optimize etmek için en iyi ‘ne, nerede ve ne zaman’ üretim, satın alma ve dağıtım kararlarını alabilmek
  • Optimum sayıda ve yerleşimde depo, fabrika ve dağıtım noktası ile inovatif ve stratjik bir ağ tasarımı üretebilmek
  • Üretim, envanter ve kısıtların yönetimi, sermaye masrafı ve ağ üzerinde yapılabilecek olası genişletme/daraltma gibi önemli konularda daha bilgi sahibi olarak stratejik kararlar almak için olası senaryo analizlerini gerçekleştirebilmek

ICRON ile tedarik zinciri ağınızın müşteri memnuniyeri sağlarken paydaşlarınıza da değer katacak şekilde tasarlandığından emin olabilirsiniz.

Müşteriler