Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

ICRON Mimarisi

ICRON’un gelişmiş ve benzersiz ileri planlama ve çizelgeleme (APS) ve optimizasyon çözümünü farklı kılan özellikleri, implementasyonun hızlı ve kolay olması, tam bir tedarik zinciri görünürlüğü ve çevikliği kazandırması ve tüm operasyonlar boyunca eksiksiz ve sürekli planlama ve çizelgeleme optimizasyonu sağlayabilme yetkinliğidir.

Hızlı ve Kolay İmplementasyon

ICRON’un akıllı ve otomatik APS ve optimizasyon platformu, herhangi bir problemi (ağ analizi, iş gücü, malzeme ve operasyon planlamadan detaylı finansal planlamaya kadar) çabuk ve etkili bir şekilde çözebilecek, hızlı ve esnek bir çözüm sunar.

Tamamen ölçeklendirilebilen bir çözüm olan ICRON, tüm işletmelere %100 uyum sağlar. Özellikle müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır ve böyle sistem limitleri ve kısıtları yüzünden uygulamalarda değişikliklere gerek duymaz ve mevcut ERP sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.

ICRON’un APS çözümünün implementasyonunu ve kullanımın çok kolay olmasını sağlayan temel özellik, en son teknoloji ve patentli grafiksel modelleme yapımız: GSAMS (Graphical Scheduling Modeling Algorithm System).

GSAMS, en kompleks tedarik zinciri planlama, çizelgeleme ve optimizasyon sorunlarını modellemek ve çözmek için temeli oluşturan pek çok planlama bileşeninden oluşur ve kullanıcıların kendi iş süreçleri ve birimlerine göre internet tabanlı planlama ve uygulama modellerini hızla oluşturmalarını sağlar.

Bir şirketin planlama ihtiyaçları GSAMS kullanılarak tanımlandığında, algoritmaların –ki bunlar da grafiksel akış diyagramı şeklinde sunulur- hazırlanması ve yeni ICRON planlama ve optimizasyon sistemininin çalışmaya başlaması genellikle sadece 1-2 gün sürer.

Planlamacıların iş yükü, ICRON’un hızlı otomatik çizelgeleme yetkinlikleri sayesinde önemli ölçüde (manüel tekniklerle kıyaslandığında %80’e kadar) azalır. Bu da planlamacılara etkili üretim kontrolü, plan implementasyonu ve senaryo analizlerinin üretilmesi gibi diğer görevlere odaklanabilmeleri için daha fazla zaman sağlar.

Tam Tedarik Zinciri Görünürlüğü ve Çevikliği

ICRON, uçtan-uca tüm tedarik zinciri ağı üzerinde tam bir görünürlük sunar ve bu da şirketlerin tedarik, kapasite ve talebi optimum bir şekilde dengelemelerini, temel paydaşlar arasında daha iyi bir entegrasyon ve iş birliği yapmalarını sağlar.

ICRON sunucusuna erişebilen yetkili kişi sayısında bir limit olmadığından, dakikalık planlama ve çizelgeleme bilgiler ve operasyonel veri anlık olarak, üst düzey yönetimden planlama ekibine ve üretim bölümünde çalışan işçilere kadar tüm çalışanların erişimindedir.

Bu paylaşılan görünürlük ve geliştirilmiş iş birliği sayesinde operasyonel verimlilik, maliyet ve performansının değerlendirmesi yapılabilir ve kaynak ve kapasiteyi optimum bir şekilde dağıtmak için pazarda görülen değişimler ve üretim kesintileri ve kısıtlarına yanıt verebilen plan ve çizelgeler dinamik olarak güncellenebilir.

Eksiksiz ve Sürekli Optimizasyon

ICRON çözümünün temelinde güçlü bir kaba kapasite çizelgeleme ve optimizasyon motoru bulunuyor. Tüm işlemler, saniyeler için optimum plan ve çizelgeleri üretebilen ve güncelleyebilen PC RAM’inde gerçekleşiyor.

ICRON sistemi, bir görevi sadece mevcut ve uygun bir kaynağa tayin eder, bu da tüm planların gerçekçi ve güvenilir olduğu anlamına gelir çünkü bu planlar şirketin mevcut ve ön görülen kapasite, kaynak ve kısıtlarının her birini hesaba katar ve en kompleks operasyon planlama problemlerini bile çözmek için optimum bir çözüm sunar.

ICRON’un benzersiz APS ve optimizasyon platformu, bugün ve gelecekte tüm işletmeler için eksiksiz ve özelleştirilmiş optimizasyon sunmak üzere oluşturulmuştur.

Müşteriler