Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Çözümler

Günümüzde tedarik zincirleri daha global, dinamik ve hiç olmadığı kadar kompleks bir hal almıştır. Dolayısıyla, artık şirketler için üretim, satın alma, envanter yönetimi ve dağıtım ağı arasında arz-talep dengesini kurmak oldukça hiç olmadığı kadar zorlaşmıştır.

Müşterilerin sürekli değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek, giderek yükselen maliyetler, rekabet ve kompleks yapılar ile başa çıkabilmek ve karlılık sağlayabilmek için şirketler, ürün ve hizmet akışını tedarik zincirleri aracılığıyla etkili bir şekilde yönetmek zorundalar.

Günümüzde başarılı tedarik zinciri yönetiminin gereklilikleri:

  • Genişletilmiş, uçtan uca imalat ve lojistik ağı üzerinde üstün görünürlük sunmak
  • Tedarik zinciri planlama ve uygulama süreçlerinin otomasyon ve entegrasyonunu gerçekleştirebilmek
  • Üretim, dağıtım ve satın alma operasyonlarını optimum hale getiren planlar üretebilmek; arz ve talep dengesini kurabilmek; maliyet, kapasite ve malzeme kısıt ve sıkıntılarını yönetebilmek; ve şirket malvarlığı kullanımı ve müşteri hizmetlerini maksimuma çıkarabilmek
  • Pazarda görülen değişimler ve beklenmeyen dalgalanmalarla başa çıkabilmek için anında ve dinamik yanıtlar verebilme esnekliğine sahip olmak
  • İleride oluşabilecek arz-talep dalgalanmalarını önceden fark edip senaryo analizleri ile olası sıkıntılara hazırlıklı olma gücüne sahip olmak

ICRON’un İleri Planlama & Çizelgeleme (APS) ve Tedarik Zinciri Optimizasyon çözümleri, dünya genelinde farklı sektörlerden pek çok şirket için müşteri memnuniyetinin artışı, maliyet tasarrufu, verimlilik, karlılık ve başarılı tedarik zinciri yönetimininin gerçekleştirilmesinde temel faktör olmuştur.

ICRON’un, tedarik zinciri sürecinizi mali bir yük olmaktan çıkarıp, rekabet avantajı sağlayan bir kaynağa nasıl dönüştürebileceğini keşfedin.

  • %100 Uyum: ICRON, mevcut iş süreçleri kapsamında modellenen ve inanılmaz bir esnekliğe sahip bir çözümdür. ICRON, artan rekabet avantajı sağlamak için operasyonel verimliliği artırabilecek temel süreçler de dahil olmak üzere oldukça geniş kapsamda farklı iş süreçlerine uygulanabilir.
  • Bütünleşik uzun dönem, kapasite planlama & çizelgeleme: ICRON, Uzun Dönem Planlama, Orta Dönem Kapasite Planlama ve Kısa Dönem Çizelgeleme ve Optimizasyon arasında akıllı bir etkileşim kurulmasını sağlayan entegre bir çözüm sunar. Tek bir platform sayesinde şirketler stratejik, operasyonel ve taktiksel planlar yapabilirler.
  • Dağıtılmış Planlama: ICRON, tek bir planlama ortamında farklı noktalardaki planlamacıların eşzamanlı çalışmasına olanak sağlayan dağıtılmış bir planlama modeliyle çalışır. Planlamacılar planlama üzerinde kendi katkılarını yansıtabilirler ve planlar ortak platforma entegre edilir. İstendiği durumda, güncellenmiş ve entegre edilmiş planlar neredeyse aynı anda tüm noktalarla paylaşılabilir.
  • Gerçek zamanlı Senaryo Planlama: ICRON, kullanıcıların otomatik olarak optimum planları üretmelerine ve olası senaryoları oluşturmalarına olanak sağlar. Bu senaryolar kullanıcı dostu bir arayüzde yönetilir ve analiz edilir.

Müşteriler