Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Lastik üretimi

ZORLUKLAR

Dünya çapında yılda 1 milyardan fazla lastik üretilmektedir. Lastik üretimi kauçuk, tel, karbon siyahı ve kimyasal bileşenler gibi ham maddelerden üretilen çeşitli bileşenlerin bir araya getirilip ısı ve basınç altında preslenerek işlendiği karmaşık bir süreçtir. Lastik üretim tesisleri genellikle karıştırma, bileşen hazırlama, montaj, işleme ve son işlem gibi özel veya ayrı birimlere bölünür. Bu nedenle bu üretim süreçleri arasında koordinasyon sağlanması lastik üretimi planlama faaliyetleri için hayati önem taşır.

Pazar koşullarındaki ani değişimleri, kesintileri, üretim kapasitesindeki, müşteri önceliklerindeki ve malzeme ve bileşen tedarikindeki değişiklikleri hesaba katamadığı için kural tabanlı geleneksel planlama yöntemlerinin bu karmaşıklıkla başa çıkmaları mümkün değildir. Tedarik zinciri faaliyetleri üzerinde görsellik ve kontrol zafiyeti yaşayan şirketler sıklıkla fazla envanter tutmak ve sık kesintiler nedeniyle kapasite kayıplarına göğüs germek zorunda kalır ve bu da sonuçları ciddi ölçüde etkileyebilir.

Tedarik zincirinde mükemmellik elde etmek için lastik şirketleri uçtan uca faaliyetlerini görselleştirebilecek, senkronize ve optimize edebilecek ve arz ve talep dengesini en iyi şekilde koruyabilecek planlama ve karar destek araçlarına ihtiyaç duyar.

YETKİNLİKLER

ICRON’un türünün en iyisi ileri planlama ve çizelgeleme (APS) çözümü, lastik üreticileri için gerek operasyonel gerekse finansal açıdan başarıya giden yolu açmaktadır.

ICRON’un entegre, akıllı APS platformunu kullanan lastik üreticileri:

  • boşta kalınan süreler nedeniyle yaşanan kapasite kayıplarının minimize edilebilmesi için kaynaklarını ve operasyonlarını senkronize edebilir;
  • daha iyi envanter pozisyonları ve üretim seviyeleri planlayarak talepteki dönemsel değişimleri yönetebilir;
  • ham madde satın alma süreçleri, üretim faaliyetleri, WIP ve tamamlanmış ürün envanteri üzerinde görünürlük ve kontrol elde edebilir;
  • veri analizlerini ve raporlamayı otomatik hale getirerek planlama döngülerini kısaltabilir ve böylece planlama görevlilerinin senaryo analizi ve karar verme konularına odaklanmalarına olanak tanıyabilir.

Müşteriler