Close
ICRON will be a Silver Exhibitor at the upcoming Gartner Supply Chain Executive Conference 2019 on 17th-19th June 2019 in Barcelona, Spain. Click here to find out more.

Saha Hizmeti

ZORLUKLAR

Olağanüstü saha hizmetleri sunmanın yalnızca müşteri memnuniyeti ve bağlılığı sağlamanın ötesine geçtiğini her geçen gün daha fazla şirket fark etmektedir; bu aynı zamanda daha büyük bir gelir artışı ve çalışan memnuniyeti ve muhafazası sağlamak için de bir araçtır.

İş gücünü sahada verimli ve etkin bir şekilde görevlendirmek saha hizmetleri müdürleri için çok büyük bir zorluktur. Bu, çok sayıda hareketli parçayı (örneğin müşteriler, teknisyenler ve ekipman) ve karmaşık süreçleri içeren günlük ve neredeyse ‘baş döndürücü’ diye nitelendirebileceğimiz ölçüde zorlu bir planlama sorunudur. İş hukuku ve şirket politikaları saha hizmetleri faaliyetlerinde katı sınırlamalar getirmektedir ve bu da planlama sorununu daha da güç bir hale sokmaktadır.

Müşteri taleplerini ve çalışan gerekliliklerini karşılamak, maliyetleri azaltmak ve nihai sonuçları iyileştirmek için saha hizmetleri müdürlerinin doğru becerilere sahip doğru kişinin doğru araçlar ve envanterle birlikte her zaman doğru yerde ve doğru zamanda bulunmasını sağlamaları gerekir. Söylerken kolay görünen bu çalışma otomasyonlu, ileri planlama ve çizelgeleme (APS) sistemi kullanılmadığı müddetçe hiç de kolay bir iş değildir.

YETKİNLİKLER

ICRON’un algoritma tabanlı APS planlama platformu, çok sayıda kritik kısıtlamalar (örneğin çalışan becerileri, iş hukuku, teknik kısıtlamalar, ekipman kullanımı, görev gereklilikleri, vb.) ve çok sayıda hedef (örneğin maliyetler, çalışan tercihleri, boş kapasite, vb.) ile saha operasyonların karar verme sürecinde destek olur.

Saha hizmetleri sağlayıcıları için ICRON’un akıllı ve entegre platformu karmaşık planlama sorunlarına yönelik kapsamlı bir çözüm sağlar.

Şirketler, ICRON ile aşağıdakileri yaparak saha hizmetlerini iyileştirebilirler:

  • Özel müşteri gerekliliklerini, çalışanların tercihlerini, becerilerini ve hazır bulunma durumlarını ve iş gücü düzenlemelerini de hesaba katarak operasyonel süreç senkronizasyonunun, kaynak kullanımının ve görev dağıtımının optimum şekilde yapıldığı programlar oluşturmak.
  • Programları dinamik olarak güncellemek ve sahadaki aksaklıklar ve değişen durumlar nedeniyle görevleri optimum şekilde yeniden dağıtmak.
  • Çalışan fazla mesai süresini azaltarak, seyahat masraflarını en aza indirerek ve parça ve ekipman planlamasını basitleştirerek işletme maliyetlerini azaltmak.
  • Çalışanların becerilerine ve tercihlerine uygun görevler atayarak çalışan memnuniyetini artırmak.

Müşteriler